Eerste Kamer stemt in met oprichting van Huis van Klokkenluiders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de instelling van een Huis voor Klokkenluiders. Na twee keer uitstel stemde dinsdagmiddag de senaat unaniem vóór de instelling van zo’n huis, dat betere rechtsbescherming moet bieden aan melders van misstanden. De initiatiefnemers – Tweede Kamerleden van PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus – hadden op verzoek van de senaat al van alles aan hun plan veranderd. Nog steeds bestond naar de smaak van de Eerste Kamer onduidelijkheid over de manier waarop klokkenluiders behandeld worden die zelf bij een misstand betrokken zijn. Volgens de wet hoef je niet aan je eigen veroordeling mee te werken, terwijl een melder mogelijk zelf strafrechtelijk vervolgbaar zou kunnen zijn. De senaat wilde geen immuniteit voor klokkenluiders. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) komt nog met een voorstel om dit op te lossen. (NRC)