Senaat is nog niet klaar met gehavende Mediawet

Tot in de kleinste details hakte de senaat dinsdag in op de Mediawet, en Dekker ging vrijwel overal in mee. Nu is een reparatiewet nodig. Volgende week volgt een derde debat over de plannen van de staatssecretaris.

Dekker tijdens de voortzetting van het Eerste Kamerdebat over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst, dinsdag. Foto Martijn Beekman / ANP

In de worsteling met de Mediawet heeft de Eerste Kamer op vrijwel alle punten zijn zin gekregen, maar zich ook van zijn meest politieke kant laten zien. De Mediawet van Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VVD) lijkt gered, maar toont aan hoe moeilijk het voor het kabinet is geworden om nog wetgeving aangenomen te krijgen.

Lees ook: Vijf mislukte plannen van Dekker. Wat is er over van zijn Mediawet?

Een meerderheid in de Tweede Kamer betekent allang geen overmacht meer in de Eerste Kamer – de coalitie heeft daar nog slechts 21 van de 75 zetels. En steun van voldoende oppositiefracties in de ene Kamer biedt geen zekerheid in de andere; de senaat toetst immers op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Maar rond de Mediawet die dinsdag verder werd vertraagd bleek de chambre de réflexion vooral een door en door politiek orgaan. Zoals ook al bleek bij de Stroomwet van Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) die eind vorig jaar werd afgeschoten.

Met vertragingstactieken, achterkamertjesoverleg en wensen en moties over de kleinste details heeft de senaat een dusdanig zwaar stempel op de wet gedrukt dat die met een reparatiewet aangepast zal worden. Dekker, wetende dat zijn wet anders zou sneuvelen, ging overal in mee. Hij moet komen met extra regelgeving die Omrop Fryslân en godsdienstige programma’s een uitzonderingspositie verleent. Ook komt er, op verzoek van de SGP, een kijkwijzer voor reclames. Op verzoek van GroenLinks komt er „klantenpanel” dat zich met programma’s bemoeit. De PvdA wilde – en krijgt – inzicht in de „roosters van aftreden van de toezichthouders”.

Zover gingen de verzoeken van de senatoren. „Ze zijn hier gewoon Tweede Kamertje aan het spelen”, aldus een fractievoorzitter.

De staatsecretaris moest ook zwaardere toezeggingen doen. Het idee van zijn wet is dat de overkoepelende NPO meer zeggenschap krijgt over wat de omroepen mogen uitzenden. Maar de senaat dwong af dat die sturing heel strak wordt ingekaderd. Ook garandeerde Dekker dat hij zich in de toekomst niet meer bemoeit met benoemingen van bestuurders en toezichthouders. In de Eerste en Tweede Kamer was ophef ontstaan over de benoeming van VVD’er Bruno Bruins als voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO.

Dekker overlegde de afgelopen weken veelvuldig met senatoren, en vrijdag onderhandelde hij in Utrecht met VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Daar werd de basis gelegd voor de toezeggingen die hij in het debat deed. Ook SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie zijn positief. Daarmee tekent zich een meerderheid van veertig zetels af.

Maar de senaat is nog niet klaar met hem. Dekker moet al zijn beloftes op papier zetten en in een reparatiewet gieten. Volgende week debatteert de Eerste Kamer voor de derde keer over zijn wet. Ook nadat is ingestemd, gaat het grootste deel van de Mediawet niet in voordat de reparatiewet door zowel Tweede als Eerste Kamer is goedgekeurd. Volgens Dekker lukt dat voor de zomer. Alleen het gedeelte dat de bezuiniging en samenwerking van de regionale omroepen regelt, kan niet langer wachten.

    • Emilie van Outeren