Opnieuw misstanden op kno-afdeling UMC Utrecht

Door een onzer redacteuren

Opnieuw is sprake van misstanden bij het UMC Utrecht. Kno-artsen hebben dove kinderen geopereerd zonder hen vooraf te zien. De kinderen waren doorgestuurd door het Erasmus MC dat hen om budgettaire redenen niet behandelde. Bij vijf van deze negen kinderen zijn de gehoorimplantaten niet goed geplaatst.

Dit blijkt uit een uitzending van Zembla woensdagavond. Het programma onthulde eerder dat op de kno-afdeling van het ziekenhuis sprake was van een angstcultuur. Ook had het ziekenhuis twee calamiteiten niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het gaat in de uitzending om kinderen die op jonge leeftijd al een eerste gehoorimplantaat kregen en nu een tweede in het andere oor. De kinderen zijn „onder beperkte supervisie” geopereerd door „minder ervaren chirurgen” wat mogelijk bijdroeg aan een „suboptimaal resultaat”. Dat staat in een calamiteitenrapport van het ziekenhuis waarover het programma beschikt.

Het hoofd Audiologie stelt daarin dat „het streven naar efficiëntie” op de kno-afdeling gerelateerd is „aan de toegenomen incidentie van problemen”. Volgens specialisten in Rotterdam en Antwerpen was de operatiemethode van de Utrechtse artsen niet optimaal.

De Utrechtse kno-artsen zouden geprotesteerd hebben tegen de aanname van de Rotterdamse kinderen omdat ze zich niet op de gebruikelijke manier konden voorbereiden. Het afdelingshoofd zou de bezwaren terzijde hebben geschoven. Hij is na de vorige uitzending uit zijn functie ontheven, maar opereert nog op de afdeling. In het rapport: „De betrokken chirurgen hebben geen zeggenschap gehad in de wijze waarop de zorg rondom de patiënten werd georganiseerd.”

Volgens het UMC Utrecht is sprake van een conceptrapport. In de eindversie is de passage over de beperkte supervisie verdwenen. Ook blijken schedelcorrecties bij drie kinderen niet goed te zijn verlopen. De inspectie is hierover niet geïnformeerd. Volgens een landelijke richtlijn van medisch-wetenschappelijke verenigingen had het UMC Utrecht deze operaties niet eens mogen uitvoeren.