Net echt

Als je haar maar goed zit. Aanhangers van Donald Trump steunen zijn campagne én zijn haardracht.