Nog steeds wachtlijsten bij geweld achter de voordeur

Ruim driekwart van de regionale vestigingen van Veilig Thuis, meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, kampt met een wachtlijst. Dat blijkt uit een rondgang door NRC. Veilig Thuis neemt meldingen die ernstig genoeg zijn voor grondig onderzoek daardoor pas na vertraging onder de loep. Wachttijden lopen uiteen van twee weken in Brabant-Noordoost tot enkele maanden in de regio-Leiden.

Op de meest urgente meldingen – categorie acuut en zeer gewelddadig – onderneemt Veilig Thuis meteen actie. De opstopping zit bij ernstige, minder acute zaken.

Twintig van de 26 vestigingen van Veilig Thuis hebben een wachtlijst, blijkt uit de rondgang. Gemiddeld staan er 56 zaken in de wacht. De aantallen per regio lopen echter sterk uiteen: 37 zaken in Zeeland, 49 in Zuid-Limburg, honderd in Flevoland. Directeuren van Veilig Thuis noemen de wachtlijsten een „ongewenst afbreukrisico” en een „taboe”.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) noemt het „onaanvaardbaar” als mensen „te lang” moeten wachten. „Dat moet zo snel mogelijk verholpen worden.” Hij verwijst naar een „verbeterprogramma”, gelanceerd door de VNG. (NRC)