Groeiende instroom, groeiende wachtlijsten

Nederland is dit half jaar EU-voorzitter. Premier Rutte wil dat het aantal vluchtelingen in 6 tot 8 weken sterk daalt, zei hij op 20 januari. Wat is sindsdien bereikt?

Foto ANP / Martijn Beekman
Foto ANP / Martijn Beekman

De actuele stand volgens de statistieken van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR: de laatste week van februari arriveerden per dag gemiddeld 2.538 vluchtelingen in Griekenland. Daarmee is het dagelijkse instroomcijfer 8 procent lager dan de week ervoor, maar in de vergelijkingen met een jaar geleden blijft sprake van een enorme toename. Het totaal aantal mensen dat Europa de eerste twee maanden van dit jaar via Italië en Griekenland over zee bereikte bedroeg 130.110. Dezelfde periode in 2015 ging het om 12.771 mensen.   

Directeur Fabrice Leggeri van het Europese grensagentschap Frontex verwacht dit jaar dan ook geen daling van de cijfers. Volgens hem zou het al heel mooi zijn als over heel het jaar 2016 het aantal vluchtelingen niet uitkomt boven de ruim één miljoen die het afgelopen jaar de oversteek maakten. Kortom: nog niets wijst op de door premier Rutte gewenste daling richting nul.

Ondertussen nemen de problemen rond de uitstroom van vluchtelingen toe. Tot nu toe trokken de vluchtelingen die in Griekenland binnen kwamen via de zogeheten ‘Balkan-route’ door naar de rest van Europa. Op hun weg naar het noorden ondervonden zij bij de grenzen weinig hinder. In het beleidsjargon bestaat zelfs een speciaal woord voor dit wegkijken: wave-though approach of doorwuifaanpak in goed Nederlands. Tijdens hun gezamenlijke bijeenkomst van twee weken geleden spraken de 28 regeringsleiders van de Europese Unie af dat een eind moest worden gemaakt aan deze ‘doorwuifaanpak’. Als vluchtelingen niet meer mogen worden doorgestuurd, moeten ze dus aan de grens worden tegengehouden redeneren veel op de Balkanroute gelegen landen. Vandaar dat dinsdag aan de grens met Macedonië 24.000 vluchtelingen wachtten op doorgang. De UNHCR heeft het over een dreigende humanitaire ramp. In Griekenland groeit de onvrede over de Europese afschuifpolitiek. Vorige week riep de Griekse regering uit protest de ambassadeur in Wenen terug.

Er is nog altijd de Europese afspraak van vorig jaar september om alvast 160.000 vluchtelingen over de lidstaten van de Unie te verspreiden. Per land werden aantallen vastgesteld. Nederland stond voor 6.000 vluchtelingen genoteerd. Het is nu een half jaar later. Er zijn 98 vluchtelingen ondergebracht.

    • Mark Kranenburg