FRAGMENT

Ellen Deckwitz kiest elke woensdag een gedicht bij de stemming van de dag.

… Wat is er in de verte schemering?

Bevangt de lucht ontroering? Komt er thuis

Een rij van visschers, wat is dat gedruisch

Als van een bui zeeschuim? Ik hoor gekras

Als van een vogel als er storrem was

En er een lijk ligt op de grijze kust.

(…)

Daar fladdren kraaien en hun schreeuwen rijt

De lucht aan flarden, en een dof gedruisch

Als van een sneeuwbui om een donker huis,

Zwiert om de voeten die al verder gaan.

Stil, kind, wees stil en zie het niet meer aan.

Herman Gorter

    • Ellen Deckwitz