Bestuur FC Twente moet opstappen

Uit rapport over wanbeleid bij de eredivisieclub blijkt dat bestuursleden te veel wisten en te weinig deden.

Alle zittende bestuursleden van FC Twente moeten hun functie neerleggen, op Ton Heerts na. Ook de februari vorig jaar aangetreden financieel directeur Gerald van den Belt, destijds aangetrokken om de financiële problemen van FC Twente te verhelpen, moet vertrekken.

De niet-uitvoerende bestuursleden Hein Trebbe en Joop de Winter – alsmede Hennie ten Hag die nu voorzitter is van de stichting FC Twente ’65 (de aandeelhouder) – moeten terugtreden wegens hun rol als commissaris vanaf 2013. Oud-voorzitter Joop Munsterman en zijn opvolger Aldo van der Laan moesten al eerder weg en mogen nooit meer terugkeren.

Deze aanbevelingen staan in het rapport van Ben Knüppe, die in opdracht van de voetbalbond KNVB en de gemeente Enschede onderzoek deed naar het wanbeleid bij de club onder voorzitterschap van Munsterman. FC Twente moet, om de proflicentie te behouden en de gemeentelijke steun zeker te stellen, de aanbevelingen onvoorwaardelijk overnemen. Dinsdagavond werd het rapport door FC Twente naar buiten gebracht.

Van den Belt zat al sinds half december ziek thuis, maar werkt sinds een week weer halve dagen. Hem wordt verweten dat hij „niet de moed had” op te treden tegen „creatieve oplossingen” onder voorzitterschap van Munsterman en, vanaf april tot november 2015, Aldo van der Laan. Daarbij gaat het met name om zijn bereidwilligheid mee te werken bij de verwerking van de transfer van Dusan Tadic.

Er loopt nog een apart onderzoek naar deze Tadic-deal uit juli 2014 en andere transfers, op initiatief van interim-directeur Onno Jacobs van FC Twente. Overigens, blijkt uit mails die Knüppe inzag, ook Trebbe en De Winter waren naast Munsterman en Van der Laan vanaf het begin op de hoogte van de creatieve omgang met deze transfer van Tadic. Daarbij werd gezocht naar mogelijkheden om een tweede tranche van 1,8 miljoen euro voor de spelerszaakwaarnemer over het afgelopen boekjaar heen te tillen „via facturen die ogenschijnlijk niets met de transfer van Tadic te maken hebben”, aldus Knüppe. Niemand trok aan de bel, tot Jacobs de facturen zag. Deze transfer heeft in 2014 de breuk in gang gezet tussen Munsterman en Van der Laan enerzijds, en Ten Hag, Trebbe en De Winter anderzijds.

FC Twente werd in december als sanctie onder meer al voorwaardelijk de licentie ontnomen naar aanleiding van een opgedoken geheim contract met investeringsmaatschappij Doyen. Daar stonden bepalingen in die de KNVB in strijd acht met het licentiereglement.

Opvallende passage in het rapport is dat Trebbe, die gezien wordt als de man die het wanbeleid onder Munsterman als eerste aankaartte, eveneens weet had van de ‘side-letter’ van Doyen. FC Twente verklaarde altijd dat er met het opstappen van Van der Laan, na het opduiken van dit document afgelopen november, verder niemand meer werkte die kennis had gehad van deze parallelle overeenkomst met Doyen. Dat blijkt nu onwaar.

De afgelopen voorjaar tot het bestuur toegetreden vakbondsleider Heerts, niet-uitvoerend lid, wordt wegens zijn „onbekendheid met de voetbalwereld” en zijn „grote afstand van de wereld van ingewikkelde KNVB-regels, makelaars en financiers” ontzien in het rapport. De keuze om te vertrekken wordt aan hemzelf gelaten. Munsterman, Van der Laan, Trebbe en Ten Hag zitten nog met enkele miljoenen privégeld in de club.