Kamer wil aparte opvang voor homoseksuele asielzoekers, Zijlstra (VVD) noemt dit ‘belachelijk’

Homoseksuele asielzoekers, christenen en andere kwetsbare individuen moeten aparte opvang krijgen als blijkt dat hun veiligheid in de gewone opvang niet gegarandeerd is. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een oproep aan het kabinet daarover gesteund.

Coalitiepartij PvdA vindt nu ook dat zulke aparte opvang nodig is, zei asielwoordvoerder Attje Kuiken gisteren in televisieprogramma Nieuwsuur. Coalitiegenoot VVD was tegen, maar met de SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, de SGP en 50Plus was er een meerderheid.

De Tweede Kamer komt hiermee tegemoet aan al langer levende zorgen van onder andere homobelangenorganisatie COC Nederland en LGBT asylum support. PvdA’er Kuiken ziet dat pesterijen en bedreigingen zich vooral bij noodopvanglocaties voordoen en veel minder bij reguliere asielzoekerscentra. „Daar moet je kijken wat nodig is om mensen bescherming te bieden.”

Het kabinet meent dat structurele aparte opvang voor kwetsbare groepen asielzoekers geen meerwaarde heeft. Het past volgens verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) niet bij de manier „waarop wij in Nederland samenleven”, schreef hij in februari aan de Tweede Kamer. Isolatie van kwetsbare groepen of slachtoffers uit die groepen is een „verkeerd signaal en zou een stigmatiserend effect” kunnen hebben. Bescherming van homoseksuele asielzoekers is wel degelijk „belangrijk uitgangspunt” schrijft Dijkhoff ook. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kan nu ook al overgaan tot crisisplaatsing in een blijf-van-mijn-lijf-huis.

Regeringspartij VVD is principieel tegen aparte opvang en vindt dat de overheid normen moet stellen aan de mensen die hier binnenkomen. Fractieleider Zijlstra sprak van een „belachelijke motie”. „Links Nederland heeft een totaal verkeerd signaal afgegeven”, omdat hiermee gezwicht wordt voor „intolerant gedrag”.