Asfaltzwaluw

Kortgeleden is een mooi geval van homoseksuele necrofilie beschreven. Wees gerust, het gaat niet om mensen maar om oeverzwaluwen (Riparia riparia) in Japan. Het geval is bijzonder omdat het de homoseksuele variant betreft – een mannetje dat copuleert met een dode, mannelijke soortgenoot.

Naoki Tomita en Yasuko Iwami filmden het gebeuren uit het raampje van hun auto: drie (!) zwaluwen proberen bij toerbeurt nageslacht te verwekken bij een verkeersslachtoffer dat op het asfalt ligt. Als verklaring voor dit opmerkelijke fenomeen noemen de onderzoekers een sterke omgevingsprikkel (de uitnodigende positie van de dode vogel) in combinatie met een overweldigende seksuele drift en het feit dat het uiterlijk van mannetjes en vrouwtjes bij de oeverzwaluw identiek is. De dode zwaluw werd meegenomen voor de collectie van het Yamashina Institute for Ornithology waar – bij het prepareren – twee testikels het mannelijk geslacht onomstotelijk aantoonden (Ornithological Science 15, 2016).

Tomita en Iwami zijn te prijzen dat ze de vogel veilig gesteld hebben. Ik heb ze geadviseerd het museumstuk (YIO-72028) samen met het verhaal en de videobeelden te exposeren. Mijn ervaring is dat er een gestage stroom liefhebbers op af kan komen.