Brieven

Zuinig op verworvenheid

Met de kreten ‘Dit is moord!’ en ‘Pas op! Sluikreclame voor euthanasie’ zet neurowetenschapper Lamme zich fel af tegen de werkwijze van de Levenseindekliniek (26/2). Met polariserende uitspraken trekt hij de integriteit in twijfel van de betrokken artsen, van de echtgenoot van de overleden vrouw en van mensen die de dood als uitweg zien. Het lijkt opmerkelijk dat mensen van wie een genuanceerde reactie verwacht mag worden, zich in dergelijke diskwalificerende bewoordingen uitlaten.

Het is echter een verschijnsel dat ik in gesprekken met suïcidale cliënten en hun naasten, in mijn werk bij een crisisdienst, veel tegenkom: confrontatie met de mogelijkheid van een zelfgekozen dood maakt primitieve reflexen los. Ten eerste angst: ‘als je erover praat, breng je de mensen maar op gedachten’. Ten tweede woedende afwijzing: ‘Dit mag niet en kan niet!’ Ten derde ontkenning: ‘zo erg is het toch niet’.

Er is lang gestreden om het gesprek rond de zelfgekozen dood zo te kunnen voeren dat er ruimte is voor gevoelens van onmacht en lijden, in een bedachtzame dialoog waarin primitieve reflexen niet de boventoon voeren. Laten we zuinig zijn op die verworvenheid.

arts/systeemtherapeut bij een GGZ-instelling

Innovatie

Overheid, bied podium

Met instemming las ik het hoofdredactioneel commentaar van 26/2, De beste uitvinders laten zich zelden sturen. Daarin wordt de kritiek van het CPB onderschreven dat de overheid vooral grote bedrijven en nietbaanbrekend werk beloont met ‘innovatiesubsidies’. Op een kleine bijeenkomst in 2011 met het ministerie van VWS viel zorgondernemer Jaap Maljers Philips aan op het feit dat het bedrijf innovatie remt, door buitenproportioneel veel innovatiesubsidies weg te kapen en vrijwel nooit een werkende innovatie op te leveren. Jaren later blijkt er op Mobile World Congres in Barcelona weinig veranderd. Op de innovatiebeurs 4YearsFromNow waren alle belangrijke Europese landen vertegenwoordigd, met ieder een twintigtal interessante jonge ondernemingen die zij onder de aandacht van investeerders en multinationals wilden brengen. Zelfs steden als Valencia, Berlijn en Barcelona onderstreepten hun start-up klimaat.

Nederland was opvallend afwezig en er was dan ook maar één exposant uit ons land, op eigen houtje opererend. De overheid moet innovatie niet sturen, maar wel een podium bieden op het wereldtoneel. Anders walsen meer innovatieve bedrijven uit gefocuste buitenlanden snel over Nederlandse bedrijven heen.

David Kat medeoprichter weCity Guide