Wim Pijbes weg bij Rijksmuseum

Foto: JERRY LAMPEN/ANP

Wim Pijbes vertrekt als hoofddirecteur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij stopt per 1 augustus 2016. Pijbes wordt algemeen directeur van Voorlinden, een nieuw museum voor hedendaagse kunst en bijbehorend natuurgebied tussen Scheveningen en Wassenaar. Dat is een project van zakenman en kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh.

Pijbes was hoofddirecteur van van het Rijksmuseum sinds 1 juli 2008. Onder zijn leiding werd de grootscheepse renovatie van het Rijksmuseum voltooid. In april 2013 heropende het vernieuwde en uitgebreide Rijksmuseum, met een vernieuwde inrichting die internationaal veel lof trok. Het bezoek na de heropening verdubbelde tot 2,4 miljoen bezoekers in 2015.

Een van de speerpunten van Pijbes was een jong publiek zoeken Het jeugdbezoek is ruim verdubbeld tot 325.000 in 2015, mede door de grote aandacht die onder leiding van Wim Pijbes werd besteed aan originele vormen van educatie. Onder Pijbes’ leiding werd de fondsenwerving verder geprofessionaliseerd.

De Raad van Toezicht betreurt zijn vertrek zeer maar kan niet anders dan zijn besluit respecteren. Jaap de Hoop Scheffer, voorzitter: “Wim Pijbes heeft met de van hem bekende tomeloze energie en inzet een cruciale rol gepeeld om het Rijkmuseum te vormen tot wat het nu is: een museum van wereldklasse. Grote waardering en dank gaan dan ook naar hem uit.” Het is nu aan de Raad van Toezicht om te voorzien in de opvolging.

Wim Pijbes: “Ik heb met heel veel plezier en inzet de taken volbracht die ik bij mijn aantreden had gesteld. Ik heb leiding mogen geven aan een van de mooiste musea in de wereld en heb met een fantastisch team van enthousiaste collega’s het Rijksmuseum mogen openen. Het gebouw is open, mede dankzij de meermalen bekroonde website is de collectie open en bovenal heeft het Rijksmuseum een open houding naar onze bezoekers en de wereld. Ik ben trots dat bezoekers van alle leeftijden genieten van de tuinen en de Teekenschool. Het Rijksmuseum is in de harten en de hoofden van het publiek en dat stemt mij tot grote dankbaarheid.”

Lees ook Een interview met Pijbes uit 2013, kort na de heropening van het verbouwde Rijksmuseum Ik loop dit jaar twee marathons