Wim Pijbes weg als directeur Rijksmuseum

Pijbes gaat leiding geven aan een nieuw museum op landgoed Voorlinden in Wassenaar.

Foto Merlijn Doomernik/HH

Wim Pijbes vertrekt als hoofddirecteur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij stopt per 1 augustus 2016. Pijbes wordt algemeen directeur van Voorlinden, een nieuw museum voor hedendaagse kunst en bijbehorend natuurgebied tussen Scheveningen en Wassenaar. Dat is een project van zakenman en kunstverzamelaar Joop Caldenborgh.

Pijbes was hoofddirecteur van het Rijksmuseum sinds 1 juli 2008. Onder zijn leiding werd de grootscheepse renovatie van het Rijksmuseum voltooid. In april 2013 heropende het vernieuwde en uitgebreide Rijksmuseum, met een vernieuwde inrichting die internationaal veel lof trok. Het bezoek na de heropening verdubbelde tot 2,4 miljoen bezoekers in 2015. Een van de speerpunten van Pijbes was een jong publiek zoeken. Het jeugdbezoek is ruim verdubbeld tot 325.000 in 2015, mede door de grote aandacht die onder leiding van Wim Pijbes werd besteed aan originele vormen van educatie. Onder Pijbes’ leiding werd de fondsenwerving verder geprofessionaliseerd.

Pijbes heeft vorig jaar geprobeerd twee schilderijen van Rembrandt uit de collectie van de baron de Rothschild te verwerven voor het Rijksmuseum. Zijn poging om met particulieren het totale bedrag van 160 miljoen euro binnen te halen, mislukte. Zowel de Franse als de Nederlandse staat kocht beide doeken, elk voor 80 miljoen, die afwisselend in het Rijksmuseum en het Louvre te zien zullen zijn.

De Raad van Toezicht stelt in een persverklaring Pijbes’ vertrek te betreuren, en respecteert het besluit. Jaap de Hoop Scheffer, voorzitter: „Wim Pijbes heeft met de van hem bekende tomeloze energie en inzet een cruciale rol gepeeld om het Rijksmuseum te vormen tot wat het nu is: een museum van wereldklasse. Grote waardering en dank gaan dan ook naar hem uit.”

Wim Pijbes in een verklaring: „Ik heb met heel veel plezier en inzet de taken volbracht die ik bij mijn aantreden had gesteld. Ik heb leiding mogen geven aan een van de mooiste musea in de wereld en heb met een fantastisch team van enthousiaste collega’s het Rijksmuseum mogen openen. Het gebouw is open, mede dankzij de meermalen bekroonde website is de collectie open en bovenal heeft het Rijksmuseum een open houding naar onze bezoekers en de wereld. Ik ben trots dat bezoekers van alle leeftijden genieten van de tuinen en de Teekenschool. Het Rijksmuseum is in de harten en de hoofden van het publiek en dat stemt mij tot grote dankbaarheid.”