Handelsverdrag Canada-EU stap dichterbij

De EU en Canada hebben afgesproken in hun in 2014 gesloten handelsverdrag, het CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement), alsnog de aangepaste vorm van geschillenbeslechting te zetten die de EU in 2015 heeft ontworpen. De stap is een overwinning voor EU-handelscommissaris Cecilia Malmström, die met haar vernieuwing van de omstreden geschillenclausule ISDS (Investor-State Dispute-Settlement) de publieke weerstand tegen handelsverdragen probeert weg te nemen.

ISDS, tot voor kort gangbaar in handelspacts, geeft bedrijven het recht buiten de reguliere rechtsgang om staten aan te klagen als zij vinden dat nieuw beleid inbreuk maakt op hun bedrijfsvoering. Het publieke protest tegen ISDS, dat critici zien als een inbreuk op de beleidsruimte van staten, zwol zo aan dat het de onderhandelingen tussen de VS en de EU over hún handelsverdrag, het TTIP, dreigde te doen ontsporen. Daarom kwam handelscommissaris Malmström in 2015 met een aangepaste versie van ISDS: een voorstel voor een permanent hof voor handelsgeschillen, met een mogelijkheid tot beroep.

Dat Malmström het aangepaste ISDS in het pact met Canada heeft weten te krijgen, vergroot de kans dat zij de Amerikanen ervan kan overtuigen de nieuwe versie van ISDS in TTIP op te nemen. Dit maakt zowel CETA als TTIP verteerbaarder voor het Europese parlement, dat uiteindelijk over beide verdragen gaat stemmen.