Coca-Cola vangt bot

De doorsneeconsument associeert de ‘contourfles met groeven’ zonder veel moeite met Coca-Cola. Dit kenmerk onderscheidt de fles van talloze andere en daarom geniet zij een beschermde status als ‘driedimensionaal merk’. Maar hoe zit het met Coca-Cola in een ‘contourfles zonder groeven’. Verdient zij ook de kwalificatie ‘merk’ met bijbehorende bescherming?

Over het antwoord op die vraag bakkeleien Coca-Cola en het Europese merkenbureau BHIM al vier jaar. Coca-Cola wil de groefloze fles laten registeren met het argument dat zij moet worden beschouwd „als een natuurlijke ontwikkeling van de contourfles met groeven”. Het BHIM weigert dat, omdat de groefloze fles zich onvoldoende onderscheidt van de concurrenten op het frisdrankschap.

De ruzie werd vorige week beslecht door het Gerecht van de Europese Unie (onderdeel van het Hof van Justitie van de EU) in het voordeel van het BHIM. Een frisdrankfles is slechts onderscheidend wanneer het voor „de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument” mogelijk is de betrokken waar „zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid” van concurrerende waren te onderscheiden, oordeelde het Gerecht.

Noch de onderzijde, noch het middendeel, noch de bovenkant van de groefloze fles van Coca-Cola wijkt volgens het Gerecht op significante wijze af van de gangbare frisdrankfles. Kortom, het BHIM heeft de merkregistratie van de Coca-Colafles zonder groeven terecht geweigerd.