brieven

Ieder mens beslist zelf

Professor Victor Lamme (26/2) stelt dat de NVVE geen informatie via de media mag verstrekken. Hij karikaturiseert het beeld dat de NVVE iedereen wil overhalen om maar euthanasie te laten plegen. Voorts stelt hij (volgens het door hem geschreven boek) dat de vrije wil niet bestaat. Daarmee schiet hij in zijn eigen voet. Tegenstanders van euthanasie bespelen de publieke opinie al eeuwen lang, met name via de kerk. Dit zou dan in de ogen van professor Lamme even laakbaar moeten zijn. Als de vrije wil dan niet zou bestaan (hetgeen nog altijd een filosofische vraag is en zeker geen vaststaand feit) wat is er dan op tegen om mensen te informeren, zowel door voor- als tegenstanders? Het netto effect daarvan zou dan nul moeten zijn.

Propaganda maken tegen euthanasie is net zo goed een marketingstrategie. En bovendien is het zo dat, als mensen een beargumenteerde keuze over hun levenseinde willen maken, ze wel geïnformeerd moeten worden. Met het beïnvloeden van de publieke opinie is niets mis, anders zou homoseksualiteit in Nederland nog steeds strafbaar zijn. En uiteindelijk beslist ieder mens zelf en niemand anders.

Rechtspraak en media

Camera’s zijn toegestaan

NRC vraagt in zijn commentaar camera’s in de rechtszaal toe te laten (25/2). Dat is al sinds 2013 mogelijk. Media hebben vooral veel belangstelling voor strafzaken, maar ook bij grote civiele rechtszaken zoals recentelijk de Urgendazaak, zijn camera’s aanwezig.

De oproep van NRC om vooral ook beelden van geschillenbeslechting bij de kantonrechter op televisie te laten zien, ondersteunt de Raad voor de Rechtspraak van harte, vooral om een meer evenwichtig beeld van rechtspraak in Nederland te laten zien.

Burgers, media en camera’s zijn van harte welkom bij deze rechtszaken.

Frits Bakker Voorzitter Raad voor de Rechtspraak