Haagse weigerambtenaar terecht ontslagen

Wim Pijl werd in 2011 ontslagen. Dat hij al voor de beleidswijziging in 2007 trouwambtenaar was, maakt volgens de rechter niet uit.

Foto Lex van Lieshout / ANP

De gemeente Den Haag heeft correct gehandeld door een zogenoemde weigerambtenaar in 2011 te ontslaan. Vandaag deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter bij onder meer ambtenarenrecht, daar uitspraak over.

SGP’er Wim Pijl gaf in een interview in Trouw aan geen huwelijken tussen homo’s te willen sluiten. Daarop moest hij tekst en uitleg komen geven bij zijn werkgever, de gemeente Den Haag. Toen bleek dat hij zijn standpunt niet wilde wijzigen, moest hij vertrekken. In 2013 besloot een rechter al dat het besluit van de gemeente terecht was, maar Pijl ging in beroep.

De Centrale Raad van Beroep zegt in de uitspraak:

“Deze opstelling is onverenigbaar met het beleid van de gemeente. De Centrale Raad is van oordeel dat hierdoor een impasse is ontstaan die het ontslag rechtvaardigt. Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders is in overeenstemming met de huidige wetgeving. Na het ontslag zijn namelijk het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling gewijzigd. Deze wetswijziging biedt gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te houden.”

Pijl voerde aan dat hij al buitengewoon ambtenaar was voordat Den Haag in 2007 besloot dat elke ambtenaar partners van hetzelfde geslacht moet trouwen. Dat argument werd niet overgenomen door de rechter. Het beleid is weliswaar bedoeld voor nieuwe ambtenaren, maar “het college van burgemeester en wethouders is vrij om ten aanzien van een zich op enig moment gedurende het dienstverband voordoend feit op dát moment een standpunt daarover in te nemen.”

In 2014 nam de Tweede Kamer een initiatiefwet van D66 aan waarin het ambtenaren verboden wordt te discrimineren bij het voltrekken van huwelijken.