Opinie

Integriteit FIFA hangt niet alleen af van een nieuwe voorzitter

Wereldvoetbalbond FIFA hoopt afgelopen vrijdag een donkere periode te hebben afgesloten. Dat gebeurde met de verkiezing van de Zwitser Gianni Infantino, tot nieuwe voorzitter, en de instemming van het FIFA-congres met een pakket hervormingsmaatregelen die corruptie voorgoed uit moeten bannen.

Dat is laat, misschien te weinig en in elk geval niet op eigen initiatief gebeurd. De vorige voorzitter, Infantino’s landgenoot Sepp Blatter, trad terug onder druk van een onderzoek van de Amerikaanse justitie. Als gevolg hiervan hebben het bestuur en de 209 nationale bonden enkele grondige wijzigingen doorgevoerd. Eén daarvan is een opdeling van het bestuur in een politiek strategische raad en een bestuur dat contracten sluit en beleid uitvoert. En, ook niet onbelangrijk: Gianni Infantino wordt de eerste FIFA-voorzitter wiens salaris in de jaarverslagen zal staan

De FIFA is door de enorme verscheidenheid van aangesloten landen – meer dan de VN – en de forse inkomsten uit met name het WK voetbal, een kwetsbare organisatie. De totale omzet in 2011-2014 was 5,8 miljard dollar, ruim 5,3 miljard euro. De verantwoordelijkheid van bestuurders bij de individuele leden – de 209 bonden dus – en de overkoepelende continentale federaties is daarom belangrijker dan welke institutionele hervorming ook.

Gianni Infantino werd vrijdag verkozen op basis van een programma waarin hij een verviervoudiging van de ontwikkelingsbijdrage voor nationale bonden belooft. De verlokkingen die daarbij op de loer liggen voor bonden, met soms maar enkele honderden voetballers in georganiseerd verband, spreken voor zich.

Infantino erft een FIFA in een staat van verwarring, tijdens een geloofwaardigheidscrisis die inmiddels ook sponsorinkomsten aantast. Daarnaast is de wereldvoetbalbond zeker tot en met het WK in Qatar in 2022 erfelijk belast met de onverstandige keuze om het grootste sportevenement ter wereld naar de woestijn te brengen. Maar dat Qatar, hoe het ook aan zijn stemmen is gekomen in 2010, zijn WK alsnog kwijtraakt, lijkt uitgesloten. Er is al te veel geïnvesteerd, contracten zijn afgesloten en infrastructurele projecten zijn in gang gezet.

De FIFA heeft een nieuwe voorzitter, maar de consequenties van misstanden uit het verleden zullen de komende periode nog hardnekkig blijken. De integriteit van regionale bestuurders, meer dan het leiderschap van Infantino, zal bepalen of grootschalig ethische wangedrag en crimineel handelen in de boezem van de FIFA tot het verleden behoren.