CBS: aantal mensen in de bijstand blijft groeien

In de loop van 2015 leek het aantal bijstandsgerechtigden zich nog te stabiliseren.

Het aantal Nederlanders dat recht heeft op bijstand is in 2015 opnieuw gegroeid. Vooral in de leeftijdscategorieën onder de 27 jaar en boven de 45 jaar kwamen meer bijstandsgerechtigden bij. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Eind 2015 telde het CBS 450.000 bijstandsgerechtigden tegenover 434.000 een jaar eerder. Dit betekent een stijging van bijna 3,7 procent.

45-plussers

De toename heeft per leeftijdsgroep andere oorzaken. Opnieuw is de groei van het aantal 45-plussers in de bijstand het grootst: 11.000 in 2015. Zij hebben het al jaren moeilijk om aan werk te komen. De werkloosheid in deze groep begint wel af te nemen.

In de groep 27 tot 45-jarigen zijn amper bijstandsgerechtigden bijgekomen, namelijk tweeduizend.

Bron: CBS

Aantal personen met een bijstandsuitkering sinds 2008, per leeftijdsgroep, in duizendtallen. Bron: CBS

Wajong

Onder de jongeren steeg het aantal mensen in de bijstand forser. In de leeftijdsgroep tot 27 jaar kwamen er vierduizend bijstandsgerechtigden bij. Het CBS wijt deze toename vooral aan de instroom van arbeidsongeschikte jongeren, zo’n twee- à drieduizend. Tot 2015 konden zij in veel gevallen een beroep doen op de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 krijgen gehandicapte jongeren zo’n uitkering alleen nog als ze bijna niks kunnen.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren kunnen wel bijstand aanvragen. De instroom in de Wajong is sinds 1 januari 2015 drastisch afgenomen. In 2014 ging het om zo’n 1400 personen per maand, in 2015 waren dat er 300.

Stijging sinds 2009

Sinds 2009 groeit de groep Nederlanders in de bijstand. Eind 2008 kregen nog 304.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat aantal is zeven jaar later dus met 48 procent gestegen. In de loop van 2015 leek het aantal bijstandsgerechtigden zich nog te stabiliseren, voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in 2008. Nu blijkt dat aan die stijging dus toch geen einde is gekomen.