Brieven

Juist grote opvang nodig

Trots vertelt de burgemeester van Zwijndrecht dat hij 23 asielzoekers heeft opgevangen in een woningbouwvereniging (25/2). Hij heeft geen nadelen ervaren aan de kleinschalige opvang en verwelkomt weer een kleine groep asielzoekers. Dit zou als muziek in de oren hebben geklonken als het probleem daadwerkelijk zo kleinschalig was. Maar er staan nog twee miljoen vluchtelingen bij de Turkse grens die elk moment richting Europa trekken. Met een simpele rekensom kan geconcludeerd worden dat als elke gemeente 23 asielzoekers zou opnemen er geen draagvlak wordt gecreëerd voor alle asielzoekers. Vanuit het oogpunt van de burgemeester is de keuze van kleinschalige opvang begrijpelijk. De burgers zullen er niets van merken, het is goed behapbaar en op het oog lijkt het goede. Nu is het tijd om de oogkleppen af te zetten en in te zien dat kleinschalige opvang niet werkt met een immense vluchtelingenstroom, dus elke gemeente moet een groot draagvlak creëren. Zo ook Zwijndrecht.

Correcties en aanvullingen

Foto’s Anne Dokter

In het Cultureel Supplement van 25 februari zijn de foto’s van het Concertgebouworkest gemaakt door Anne Dokter.

    • Iris de Jong