Extra woningen rond Eindhoven voor statushouders

Eindhoven en randgemeenten zeggen met de 800 woningen verdringing van anderen op de huizenmarkt te voorkomen.

Foto Lex van Lieshout / ANP

Gemeenten in de regio Eindhoven gaan 800 extra woningen creëren in de komende twee jaar om asielzoekers met een verblijfsvergunning te kunnen huisvesten. Dat maakte de verschillende betrokken gemeenten maandag bekend.

De huizen zijn niet alleen bedoeld voor asielzoekers. Ook andere mensen die acuut een woning hebben kunnen er aanspraak op maken. Volgens de betrokken partijen is het plan nodig om verdringing op de huizenmarkt te voorkomen. Naast nieuwe huizen worden er ook leegstaande kantoren omgebouwd of worden bestaande huizen in meerdere wooneenheden gesplitst.

Elke gemeente moet verplicht een aantal asielzoekers met verblijfsvergunning opnemen. Elk half jaar maakt het kabinet bekend hoeveel dat er zijn. In de eerste helft van dit jaar moeten Eindhoven en randgemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gezamenlijk 590 statushouders huisvesten. In totaal verwachten de gemeenten dit jaar zo’n 1350 statushouders op te moeten nemen en volgend jaar 1750. Nu zijn er volgens de partijen geen problemen iedereen aan een huis te helpen, maar om dat zo te houden zijn er zowel in 2016 als in 2017 400 extra woningen nodig.

Begin februari besloot minister Blok (VVD) van Wonen dat statushouders niet langer als urgente woningzoekenden gezien moeten worden. Maar gemeenten mochten zelf beslissen of ze daar gehoor aan zouden geven. De gemeenten rond Eindhoven zeggen de statushouders nog altijd wel als urgent te beschouwen.