brieven

Opvang moet groot

Trots vertelt de burgemeester van Zwijndrecht, Dominic Schrijer, dat hij 23 asielzoekers heeft opgevangen in een woningbouwvereniging (‘Kleine opvang, dat doen wij al. En dat gaat uitstekend’, 25/2).

Hij heeft geen nadelen ervaren aan de kleinschalige opvang en verwelkomt weer een kleine groep asielzoekers.

Dit zou als muziek in de oren hebben geklonken als het probleem daadwerkelijk zo kleinschalig was. Maar er staan nog twee miljoen vluchtelingen bij de Turkse grens die elk moment richting Europa trekken.

Met een simpele rekensom kan geconcludeerd worden dat als elke gemeente 23 asielzoekers zou opnemen er geen draagvlak wordt gecreëerd voor alle asielzoekers. Vanuit het oogpunt van de burgemeester is de keuze van kleinschalige opvang begrijpelijk. De burgers zullen er niets van merken, het is goed behapbaar.

Nu is het tijd om de oogkleppen af te zetten en in te zien dat kleinschalige opvang niet werkt met een immense vluchtelingenstroom, dus elke gemeente moet een groot draagvlak creëren.

Zo ook Zwijndrecht.

    • Iris de Jong