Hoe geheim ben je als agent, als je naam op internet staat?

De namen en foto’s van MIVD-personeel staan online, zo bleek zaterdag. Hoe gevaarlijk is dat?

Erik Akerboom gaf in oktober 2014 toestemming voor publicatie online, omdat het blad geen geheime informatie zou bevatten. Foto Koen van Weel / ANP
Erik Akerboom gaf in oktober 2014 toestemming voor publicatie online, omdat het blad geen geheime informatie zou bevatten. Foto Koen van Weel / ANP

Hoe geheim zijn geheim agenten nog, nu het voormalige personeelsblad van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) op internet is geplaatst? Het blad zou vol staan met namen en foto’s van medewerkers van de spionnendienst, schreef de Volkskrant zaterdag. Die medewerkers zouden nu gevaar lopen.

1. Hoe komt het MIVD-personeelsblad op internet terecht?

De militaire inlichtingendienst gaf tot 2011 een personeelsblad uit, onder de veelzeggende titel Ingelicht. Het tijdschrift was toen al voor iedereen te bekijken; het lag in de bibliotheek van de Nederlandse Defensie Academie. Een jaar geleden werden de uitgaven integraal op internet gezet door de stichting Argus, een actiegroep die meer transparantie wil over inlichtingendiensten, vrijmetselarij en ridderorden. Erik Akerboom, toen de hoogste baas van het ministerie van Defensie en binnenkort de nieuwe korpschef van de Nationale Politie, gaf daar in oktober 2014 toestemming voor, omdat het blad geen geheime informatie zou bevatten.

2. Wat is dan het probleem?

Amper een maand na het vrijgeven van het MIVD-blad dook een video op van een Syriëstrijder die impliciet opriep tot het plegen van aanslagen in Nederland. Daarop verbood Defensie militairen nog langer in uniform over straat te gaan. Als onderdeel van die verscherpte veiligheidsmaatregelen verzocht Defensie de stichting Argus het personeelsblad weer van internet te halen, maar maakte er geen zaak van. De stichting gaf geen gehoor aan het verzoek – de tijdschriften staan nog steeds online.

3. Maar het blad bevat toch geen geheime informatie?

Ligt eraan hoe je het bekijkt. Er worden geen staatsgeheimen in onthuld. Wel staan er een aantal namen in van MIVD-medewerkers. In de meeste gevallen gaat het slechts om voornamen, maar soms ook achternamen, zoals van de commandant die in Irak verantwoordelijk was voor ondervragingen. Dit is weldegelijk geheime informatie. In principe zijn álle namen van inlichtingenmedewerkers geheim, op die van de directeur na. Op conferenties lopen inlichtingenmedewerkers rond met badges waar slechts hun voornaam op staat. Als zij een feestje bezoeken, mogen zij niet zeggen dat zij voor de geheime dienst werken. Slechts hun partner, naaste familie en beste vrienden mogen hier weet van hebben. Zelfs persvoorlichters van de geheime dienst willen niet bij naam worden genoemd in mediaberichtgeving.

4. Lopen MIVD-medewerkers hierdoor gevaar?

De Volkskrant meent van wel; de krant schrijft dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zich al sinds 2008 zorgen zou maken over het openbare MIVD-personeelsblad. Maar dat valt wel mee, blijkt uit navraag bij de dienst. Deze „zorgen” zijn gebaseerd op een interview uit 2008 met een AIVD-persvoorlichter, die daarin de hoop uitspreekt dat MIVD’ers het personeelsblad niet laten rondslingeren in de trein. „Deze quote van acht jaar geleden geeft niet de mening van de AIVD weer”, zegt de huidige woordvoerder (die zijn naam niet in dit artikel wil teruglezen). „Het is aan de MIVD zelf hoe zij met hun personeelsblad omgaan.”

Dat neemt niet weg dat het vrijgeven van namen van inlichtingenmedewerkers zeker risico’s kan opleveren. Veel jihadisten zien hen als legitiem doelwit voor een aanslag, omdat zij direct zijn betrokken bij de strijd tegen moslimextremisme.

Dat bleek in juli vorig jaar nog uit een Facebookbericht van de radicale Nederlandse imam Abdul-Jabbar van de Ven. In dit artikel, in handen van deze krant, schrijft Van de Ven over wie wel en geen legitiem doelwit is om als moslim tegen te vechten. Van de Ven: „Allah draagt ons op te vechten tegen hen die ons bevechten. In andere woorden: soldaten, en iedereen die hen direct ondersteunt in hun werk, zoals ministers, leden van inlichtingendiensten, etc.”

Om te voorkomen dat jihadisten al te gemakkelijk namen van MIVD’ers bij elkaar kunnen Googlen, hoopt Defensie nog steeds dat het personeelsblad van internet verdwijnt. „Je kunt nooit honderd procent veiligheid garanderen, maar we streven er wel naar zoveel mogelijk veiligheidsrisico’s weg te nemen”, zegt de woordvoerder van Defensie. „Daarom hebben wij het verzoek gedaan dit blad van internet te halen. Wanneer het online staat, is dat minder veilig dan in de bibliotheek.”

    • Andreas Kouwenhoven