Kamervragen over Zuid

De aanpak van achterstandswijken op Zuid is aanleiding voor Kamervragen. De SP wil van minister Blok (Wonen) weten of de kosten voor sloop of renovatie van tienduizend particuliere woningen zullen worden afgewenteld op woningcorporaties. Marco Pastors van het NPRZ bepleit die afwenteling vanwege een tekort van 40 miljoen euro. Blok gaat de betrokkenen bijeenroepen.