‘Veertien Duitse bieren bevatten gif’

Pas bij het drinken van zo’n duizend liter – let wel: per dag – is het landbouwgif in populaire Duitse biermerken riskant. Desalniettemin is de uitkomst van het onderzoek dat het milieu-instituut Umweltinstitut München donderdag heeft gepubliceerd alarmerend: veertien Duitse bieren blijken sporen van glyfosaat te bevatten.

Het gif, het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel ter wereld, is onder meer aangetroffen in Beck’s, Paulaner, Warsteiner en Franziskaner. Deze merken worden ook in Nederland verkocht.

De onderzoekers troffen circa 30 microgram glyfosaat in iedere liter bier aan. In sommige bieren was de hoeveelheid gif driehonderd keer zo hoog als in drinkwater is toegestaan. De onderzoekers vermoeden dat het gif op de graangewassen zat die in het bier zijn verwerkt.

Deskundigen twisten over de vraag of het landbouwgif kankerverwekkend is. Volgens het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie is glyfosaat „waarschijnlijk kankerverwekkend” – het valt onder de op één na hoogste risicocategorie. Volgens Europese instanties, die momenteel het toegestane gebruik van glyfosaat beoordelen, is het gebruik van het middel echter veilig.

De Duitse voedselautoriteit neemt geen maatregelen, aangezien de aangetroffen hoeveelheid geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.