Limburg wil rijksgeld

De provincie Limburg probeert het museumstelsel in Nederland op te rekken, doordat het door een wetswijziging nieuwe mogelijkheden ziet voor rijkssubsidie aan het provinciale Bonnefantenmuseum. In een brief aan cultuurminister Jet Bussemaker (PvdA) doet gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) een oproep om een aanvraag van het museum in Maastricht serieus in behandeling te nemen.

Hij pleit daarin, zoals eerder, voor een evenrediger verdeling van rijkssubsidiegelden over het land. In Limburg is er geen enkel rijksmuseum.

Eerder deze maand bleek dat het Bonnefantenmuseum een aanvraag voor 400.000 euro per jaar heeft gedaan. Dat museum voor oude, moderne en hedendaagse kunst krijgt al sinds eind jaren tachtig subsidie van de provincie (4,8 miljoen euro per jaar), en de provincie zet „die structurele relatie voort, zonder bezuinigingen”, aldus Koopmans.

Tot en met dit jaar krijgen de rijksmusea één subsidie voor behoud en beheer van collecties en voor publieksactiviteiten. Dat is door een nieuwe Erfgoedwet vanaf 2017 gescheiden. Musea kunnen dan een vergoeding krijgen voor huisvesting, behoud en beheer van de collectie op basis van een beheersovereenkomst. Daarnaast kunnen ze voor hun activiteiten een vergoeding krijgen uit de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur. Koopmans (oud-Kamerlid) stelt dat in zijn lezing ook een provinciaal museum als het Bonnefanten daar aanspraak op kan maken.