‘Werkloosheidscijfer verhult banencrisis’

Het gaat slechter met de arbeidsmarkt dan de officiële cijfers over de werkloosheid doen vermoeden. Volgens een becijfering die De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag toelichtte zijn er veel meer mensen op zoek naar een baan of meer werk dan alleen werklozen. Behalve de bijna 600.000 geregistreerde werklozen zijn er immers ook nog een miljoen parttimers en zzp’ers die eigenlijk meer uren willen draaien. Nog eens een half miljoen Nederlanders hebben de zoek tocht naar een baan opgegeven of zijn even niet beschikbaar, maar zouden wel graag willen werken. Deze mensen zijn de laatste jaren fors in aantal toegenomen. (ANP)