Balkanlanden stellen doorreisplafond voor asielzoekers in

Een deal tussen politiekorpsen kan ertoe leiden dat vluchtelingen Griekenland niet meer uit kunnen.

Vluchtelingen op weg naar de Grieks-Macedonische grens.
Vluchtelingen op weg naar de Grieks-Macedonische grens. Foto Yannis Behrakis / Reuters

De politiekorpsen van Slovenië, Oostenrijk, Macedonië, Servië en Kroatië hebben onderling afgesproken niet meer dan 580 migranten per dag door te laten. Dat heeft de Sloveense politie vrijdag laten weten aan persbureau Reuters. De korpsen hadden vorige week afgesproken samen op te trekken bij de registratie van de vluchtelingen aan de Grieks-Macedonische grens.

De politiechefs hebben zich verplicht om de “dagelijkse doorstroom door de westelijke Balkanlanden te beperken tot een aantal dat het mogelijk maakt om iedere migrant volgens de regels van Schengen te controleren”, aldus de politieverklaring. Onduidelijk is nog wanneer de beperkingen ingaan.

Dagelijks komen er zo’n tweeduizend vluchtelingen aan in Griekenland. Van daar uit hopen ze verder te kunnen reizen, Europa in. Als de migranten worden tegengehouden aan de grenzen tussen het Griekse vasteland en de rest van het Schengengebied, leidt dat mogelijk tot een opstopping.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, uitte eerder deze week haar zorgen over de ambities van de vijf landen om samen te werken bij het indammen van de toestroom:

“De nieuwe inperkingsmaatregelen leiden tot extra onnodige ontberingen voor de vluchtelingen en asielzoekers in Europa en tot chaos bij verschillende grensovergangen. Met name Griekenland komt onder druk te staan, terwijl dat land worstelt met groeiende aantallen mensen die onderdak en hulp nodig hebben.”