Maasstad meest werklozen

Van de vier grootste steden had Rotterdam vorig jaar het hoogste percentage werklozen (12 procent). Het aandeel daarin van niet-westerse allochtonen (37 procent) en laagopgeleiden (32 procent) was er ook het grootst. De werkloosheid daalde wel met 0,6 procent. Rotterdam had ook de laagste netto arbeidsparticipatie met 58 werkenden op 100 inwoners, zo meldt het CBS.