Kinderombudsman: opvang vluchtelingenkinderen onder de maat

“Zij raken op een achterstand die ze wellicht nooit meer inhalen”, aldus Marc Dullaert.

Kinderombudsman Marc Dullaert.
Kinderombudsman Marc Dullaert. ANP / Alexander Schippers

Kinderombudsman Marc Dullaert is verre van tevreden over de opvang van vluchtelingenkinderen in de noodopvang. Dat blijkt uit het rapport ‘Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland’, dat morgen verschijnt en in handen is van ANP. Kinderen verblijven volgens de Kinderombudsman veel te lang in de noodopvang.

Volgens Dullaert moeten nieuwkomers minstens zeven maanden wachten op de start van hun procedure. Soms kan het achttien maanden duren voordat de beslissing wordt genomen over de asielaanvraag, en tot 24 maanden als er ook een procedure voor gezinshereniging volgt. Dullaert noem dat “onacceptabel”. Hij zegt:

“Het is voor kinderen zeer schadelijk om lang in onzekerheid te verkeren over hun eigen situatie en over de situatie van familieleden in het buitenland.” (…) “Als we hen nu niet de zorg, het onderwijs en de thuisbasis geven die zij nodig hebben, dan raken zij op een achterstand die ze wellicht nooit meer inhalen.”

Een ander groot bezwaar van Dullaert is het aantal verhuizingen van vluchtelingenkinderen, doordat opvanglocaties vaak tijdelijk zijn.

“Zeven tot acht keer verhuizen was in 2015 geen uitzondering, soms zelfs tien of elf keer. Dit terwijl stabiliteit en rust voor asielkinderen bijzonder belangrijk is.”

Dullaert adviseert om de situatie voor vluchtelingenkinderen te verbeteren en het aantal verhuizingen te beperken. Ook wil hij dat er een einde komt aan grootschalige noodopvang. Hij vraagt om ruimte voor initiatieven voor kleinschalige noodopvang voor gezinnen en alleenstaande minderjarigen. Eerder stelden de Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens ook al dat de noodopvang voor asielzoekers kleinschaliger moet.

De ambtstermijn van Dullaert als Kinderombudsman wordt niet verlengd. Per 1 april moet hij vertrekken. Deze beslissing van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen leidde tot veel weerstand in onder andere de Tweede Kamer. 40.000 mensen tekenden een petitie voor zijn aanblijven. Van Zutphen kwam echter niet terug op zijn besluit.

    • Liza van Lonkhuyzen