Zembla internationaal NPO 2, 21.15-22.00u.

Er is een een fel debat onder wetenschappers over het massale gebruik en de gevaren van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Volgens het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend. Het gif komt in kleine concentraties ook bij mensen terecht via de lucht en ons eten. Volgens Europese instanties, die momenteel het toegestane gebruik van glyfosaat beoordelen, is het gebruik van het middel veilig. In deze reportage onderzoeken Duitse makers het gevaar van glyfosaat.