Correcties & Aanvullingen

Ikje

Het ‘Ikje’ op de achterpagina van 23 februari was niet ingezonden door Truus Hoynck van Papendrecht, zoals eronder stond vermeld. Mevrouw Hoynck van Papendrecht neemt bovendien afstand van deze inzending.

Levenseindekliniek

In het artikel Het is echt niet: huppekee, klaar (20 februari, pagina 9) staat dat hoogleraar Victor Lamme arts Remco Verwer van de Levenseindekliniek in De Wereld Draait Door „moordenaar” heeft genoemd. Dat deed hij niet letterlijk; hij bestempelde wel de door Verwer uitgevoerde euthanasie als moord.