Tjokvolle koeienstal geen reden voor dwangsom

Ernstige overbezetting in de koeienstal. Vervuild voer en geen eigen ligplek voor elke koe. Ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dachten de zaak rond te hebben. In sommige stallen was zelfs sprake van een overbezetting van meer dan 200 procent. De melkveehouder kreeg vorig jaar dwangsommen opgelegd die, bij uitblijven van maatregelen, konden oplopen tot 98.000 euro.

Maar in procedure voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven werden die sancties onderuit gehaald. Er was weliswaar sprake van overbezetting die de gezondheid en het welzijn van de koeien kon schaden. Een last onder dwang is volgens de rechter een passend middel. Maar de manier waarop de NVWA die had opgelegd, kon niet door de beugel. Want in de last stond bijvoorbeeld niet vermeld hoeveel koeien elders moesten worden ondergebracht. Het standpunt dat voor elke koe een ligplaats beschikbaar moet zijn, is niet opgenomen in regelgeving en de NVWA-controleurs hebben ook niet aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld op basis van wetenschappelijke literatuur, dat elke koe een eigen ligplaats nodig heeft. Het College verklaarde het beroep van de melkveehouder tegen de dwangsommen daarom gegrond.

    • Jos Verlaan