Therapeut over de schreef

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag:

None

Ze was al zeven maanden lang zijn cliënt niet meer. Dus de therapeut van de verslavingskliniek Solutions dacht dat het wel kon, een afspraak met haar in een café. Dat het er daarbij intiem aan toeging, er werd herhaaldelijk gekust, moest ook kunnen. Ze hadden er na afloop allebei een goed gevoel over, zo bleek achteraf uit hun sms-verkeer. Maar zijn werkgever, Solutions, dacht daar anders over en ontsloeg hem op staande voet. Vanwege grensoverschrijdend gedrag en schending van de vertrouwensrelatie met zijn voormalige cliënt.

De vrouw nam hem enkele dagen na dat cafébezoek tóch die intimiteit kwalijk en besprak dat met haar nieuwe therapeut. Die vervolgens Solutions informeerde. Het was ook niet de eerste keer dat de therapeut zo in de fout ging. En het behandeltraject met deze vrouw was weliswaar zeven maanden eerder beëindigd, maar ze deed nog wel mee aan bijeenkomsten met ex-cliënten. En daar was haar voormalige therapeut de gespreksleider. Formeel was de verhouding cliënt-therapeut beëindigd, oordeelde de rechter. Maar feitelijk niet.

Verslaafden leren bij Solutions grenzen te stellen en die te handhaven, betoogde de psychiater van de kliniek. Mede daarom werd hem zijn gedrag zo zwaar aangerekend. Volgens de therapeut zelf waren zijn intenties zuiver en schatte hij in dat gelijkwaardig contact met zijn voormalige cliënt mogelijk was. Ontslag op staande voet was voor hem persoonlijk zeer ingrijpend en de werkelijke reden was volgens hem dat de kliniek toch al van hem afwilde vanwege reorganisatieplannen.

Maar daar oordeelde de rechter anders over. Het initiatief voor dat intieme contact was afkomstig van de therapeut. En daarmee was hij „als professional ruimschoots over de schreef gegaan. Met zijn handelen heeft hij de belangen van zijn ex-cliënt ondergeschikt gemaakt aan zijn persoonlijke gevoelens en verlangens. „Dat dit voor Solutions onacceptabel is, valt te begrijpen.” Kortom, de kliniek had een dringende reden om de therapeut op staande voet te ontslaan. Diens verzoek tot vernietiging van dat ontslag wees de rechter daarom af.