Scheren

Vorige week overleed mijn man. Vanaf 1951 zijn we samen geweest. Rondom zijn sterfbed hebben mijn zes kinderen alles in het werk gesteld om het heengaan te veraangenamen. Mijn oudste zoon vraagt op zeker moment: „Pa, zal ik je nog even lekker scheren?” Waarop mijn altijd humoristische echtgenoot reageert: „Welnee, joh, doe geen moeite, dat doet strakjes de begrafenisondernemer wel.”

Correcties & aanvullingen

Ikje

Het ‘Ikje’ op de achterpagina van 23 februari was niet ingezonden door Truus Hoynck van Papendrecht, zoals eronder stond vermeld. Mevrouw Hoynck van Papendrecht neemt bovendien afstand van deze inzending.