China sluit duizend kolenmijnen in strijd tegen overcapaciteit

China zet het mes in de kolenmijnen. Dit jaar gaan er al 1.000 dicht om de overproductie tegen te gaan.

China zal dit jaar minstens duizend mijnen sluiten in een poging een eind te maken aan geldverslindende overproductie. Dat heeft het Chinese Energie Agentschap (NEA) maandag bekendgemaakt. De mijnen die op de nominatie staan om dicht te gaan, hebben een gezamenlijke capaciteit van 60 miljoen ton.

China is de grootste verbruiker van steenkool ter wereld. Maar door de afnemende economische groei, en door de toename van duurzame energiebronnen – om de luchtvervuiling tegen te gaan – is er een steenkolenoverschot ontstaan. Met als gevolg een daling van de prijs van steenkool.

De aangekondigde sluiting is een eerste stap in een eerder gepresenteerd plan om binnen drie tot vijf jaar in totaal 500 miljoen ton productiecapaciteit aan steenkool uit de markt te nemen.

In totaal telt China 10.760 kolenmijnen. Volgens schattingen van de Chinese overheid zal ongeveer de helft daarvan op termijn dicht moeten gaan. Dat zal vooral gaan om mijnen die minder dan 90.000 ton per jaar produceren.

Om greep te krijgen op de productie heeft China een voorlopige stop aangekondigd voor nieuwe mijnen. In 2015 produceerde China 3,7 miljoen ton steenkool. Het kampt met een overcapaciteit van ruim 2 miljard ton per jaar. Door het overaanbod zijn de prijzen met ruim eenderde gedaald.

Los van maatregelen om de productie van steenkool zelf te beperken, is ook een rem aangekondigd op de bouw van nieuwe centrales. De bezettingsgraad van elektriciteitscentrales was in 2015 de laagste sinds 1978. Dat was een gevolg van het feit dat de vraag naar elektriciteit veel minder snel is gegroeid dan de capaciteit in nieuwe centrales.

China is bezig de stroommarkt te hervormen. De overheid werkt aan mogelijkheden voor producenten om directe contracten te sluiten met afnemers, zonder tussenkomst van derden. Ook dat zou bijdragen aan lagere elektriciteitsprijzen. (Reuters)