VVD: raadslid dat misbruik maakte van Wob moet weg

Het raadslid vroeg stukken op met als doel de boetes op te strijken die gemeenten krijgen als ze stukken niet op tijd leveren, oordeelt de Raad van State.

Het logo van de VVD op een polo.
Het logo van de VVD op een polo. Foto Bas Czerwinski / ANP

Clemens Meerts, sinds vrijdag fractievoorzitter van de VVD in de Midden-Limburgse gemeente Maasgouw en tot vorig jaar lid van Provinciale Staten, kan niet langer namens de liberale partij politicus zijn. Dat zegt Peter de Koning, voorzitter van de VVD Limburg.

Meerts heeft voor eigen financieel gewin misbruik gemaakt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tot dat oordeel kwam de Raad van State eerder. De Koning:

“Onze mensen dienen een onbevlekt blazoen te hebben. Het kan al helemaal niet zo zijn dat ze aan de ene kant volksvertegenwoordiger zijn en aan de andere kant gemeenten financieel een poot uitdraaien. Nu er een duidelijke uitspraak van de hoogste bestuursrechter ligt, is het helemaal duidelijk.”

Provocatie

De Koning is ook niet te spreken over de verkiezing van Meerts tot fractievoorzitter na de beslissing van de Raad van State. “Dat voelt bijna als een provocatie.”

De voorzitter van de VVD hoopt dat Meerts zijn zetel opgeeft, maar kan hem daar niet toe dwingen. De Koning:

“Hij is op persoonlijke titel gekozen. Dus als hij onder andere vlag verder wil, kan dat.”

Wob-misbruik

Meerts, jurist en directeur van het bedrijf Meerts Rechtspraktijk, vroeg namens zijn vrouw bij alle gemeenten buiten de provincie Limburg stukken op over de benoeming van burgemeesters, gemeentesecretarissen, algemeen directeuren en opsporingsambtenaren. Volgens de Raad van State, was het de liberaal, in het verleden ook lid van Provinciale Staten van Limburg, alleen te doen om het incasseren van de boetes die gemeentes verplicht zijn te betalen als ze de Wob-verzoeken niet snel genoeg afhandelen.

De hoogste bestuursrechter van Nederland vindt dat Meerts en zijn vrouw niet of onvoldoende duidelijk hebben kunnen maken dat ze stukken om andere redenen opvroegen. Ook vindt die het opvallend dat alleen gemeentes buiten Limburg werden benaderd.

Meerts’ vrouw werkte voor ze kinderen kreeg ook in het bedrijf van haar man. Die geeft toe dat hij haar heeft geadviseerd en geholpen bij het opstellen van de verzoeken.

Geen straf

De uitspraak van de Raad van State heeft enkel als consequentie dat gemeenten de verzoeken niet hoeven te behandelen. Meerts en zijn vrouw krijgen verder niet te maken met repercussies.

Misbruik van de Wob wekt al langer ergernis. Een huisbaas in Dordrecht na beslaglegging op zij huurpanden overstelpte zijn gemeente met duizenden verzoeken. Het kostte Dordrecht meer dan een miljoen euro. De rechter legde de man een maximum aantal verzoeken per maand op. De man hield er zich niet aan, zelfs niet toen hij er de cel voor in moest.

D66 en GroenLinks hopen dat hun voorstel voor een Wet Open Overheid, ter vervanging van de Wob, snel in het parlement behandeld kan worden. Die bevat een anti-misbruikbepaling. Overheden hoeven een verzoek niet te behandelen als het duidelijk niet is bedoeld voor het verkrijgen van informatie.

Meerts laat via zijn secretaresse weten dat hij zo druk is met zijn werk dat hij op zijn vroegst pas woensdag kan reageren.