Meer mensen verlaten de grote steden

Amsterdam en Den Haag verloren inwoners door binnenlandse verhuizingen, maar dit werd meer dan gecompenseerd door de buitenlandse migratie.

Het Singel in Amsterdam.
Het Singel in Amsterdam. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Steeds meer mensen vertrekken van de grote steden naar andere plekken in het land. De uitzondering is Rotterdam, daar nam de binnenlandse instroom juist toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens de cijfers verhuisden vorig jaar ruim 39.000 mensen van Amsterdam naar een andere plaats in Nederland. Dat zijn er 4.000 meer dan in 2014 en bijna 10.000 meer dan in 2013. Het aantal mensen dat juist in Amsterdam kwam wonen steeg ook, maar niet zo sterk. Het CBS:

“Hierdoor vertrekken er voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008 meer mensen uit Amsterdam dan er voor terugkomen.”

Rotterdam juist wel populair

Uit Den Haag vertrekken bijna ieder jaar meer mensen naar andere Nederlandse gemeenten dan er daarvoor terugkomen. De stad zag vorig jaar 1.700 mensen meer vertrekken dan binnenkomen.

In Utrecht is de situatie juist andersom: er verhuizen doorgaans meer mensen naar de stad dan er vertrekken. In 2015 was het binnenlandse vestigingsoverschot van de Domstad echter veel lager dan de jaren ervoor, omdat ook daar de trek uit de stad toenam. De meeste mensen die de stad uit gaan, blijven in de buurt wonen; Zeist, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht zijn populair onder Utrechters.

Rotterdam is juist wel in trek. Voor 2008 was de groep verlaters groter dan de groep nieuwkomers. Sinds 2008 gingen die twee gelijk op, maar vorig jaar kreeg Rotterdam er veel meer nieuwkomers bij.

Door immigratie stijgt het totaal aantal inwoners

Amsterdam en Den Haag verloren inwoners door binnenlandse verhuizingen, maar dit werd meer dan gecompenseerd door de buitenlandse migratie. In Amsterdam is de immigratie sinds 2012 ieder jaar aanzienlijk gestegen, terwijl de emigratie in dezelfde periode licht is gedaald. Daardoor kreeg Amsterdam er in 2015 bijna 8.000 inwoners bij als gevolg van buitenlandse migratie.

Ook Den Haag kreeg er door buitenlandse migratie bijna 4.000 inwoners bij, net zo veel als een jaar eerder. In Rotterdam en Utrecht was het verschil tussen immigratie en emigratie minder groot. Toch steeg het inwonertal ook in deze steden in 2015 meer door buitenlandse migratie dan door binnenlandse verhuizingen. Bovendien werden er meer baby’s geboren dan er mensen overleden.

Rotterdam is de enige van de vier grote gemeenten waarin het aantal binnenlandse nieuwkomers in 2015 sterker groeide dan het aantal vertrekkers.

Rotterdam is de enige van de vier grote gemeenten waarin het aantal binnenlandse nieuwkomers in 2015 sterker groeide dan het aantal vertrekkers. Grafiek CBS