Limburgse VVD-fractievoorzitter misbruikte Wob

Hij vroeg stukken op met als doel de boetes op te strijken die gemeenten krijgen als ze stukken niet op tijd leveren, oordeelt de Raad van State.

Een polo met het logo van de VVD.
Een polo met het logo van de VVD. Foto Bas Czerwinski / ANP

Clemens Meerts, fractievoorzitter van de VVD in de Midden-Limburgse gemeente Maasgouw heeft voor eigen financieel gewin misbruik gemaakt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tot dat oordeel komt de Raad van State.

Meerts, jurist en directeur van het bedrijf Meerts Rechtspraktijk, vroeg namens zijn vrouw bij alle gemeenten buiten de provincie Limburg stukken op over de benoeming van burgemeesters, gemeentesecretarissen, algemeen directeuren en opsporingsambtenaren. Volgens de Raad van State, was het de liberaal, in het verleden ook lid van Provinciale Staten van Limburg, alleen te doen om het incasseren van de boetes die gemeentes verplicht zijn te betalen als ze de Wob-verzoeken niet snel genoeg afhandelen.

Misbruik Wob

De hoogste bestuursrechter van Nederland vindt dat Meerts en zijn vrouw niet of onvoldoende duidelijk hebben kunnen maken dat ze stukken om andere redenen opvroegen. Ook vindt die het opvallend dat alleen gemeentes buiten Limburg werden benaderd.

Meerts werd afgelopen vrijdag gekozen tot fractievoorzitter. De uitspraak van de Raad van State deed woensdag uitspraak.

Meerts’ vrouw werkte voor ze kinderen kreeg ook in het bedrijf van haar man. Die geeft toe dat hij haar heeft geadviseerd en geholpen bij het opstellen van de verzoeken.

Geen straf

De uitspraak van de Raad van State heeft enkel als consequentie dat gemeenten de verzoeken niet hoeven te behandelen. Meerts en zijn vrouw krijgen verder niet te maken met repercussies.

Misbruik van de Wob wekt al langer ergernis. Een huisbaas in Dordrecht na beslaglegging op zij huurpanden overstelpte zijn gemeente met duizenden verzoeken. Het kostte Dordrecht meer dan een miljoen euro. De rechter legde de man een maximum aantal verzoeken per maand op. De man hield er zich niet aan, zelfs niet toen hij er de cel voor in moest.

D66 en GroenLinks hopen dat hun voorstel voor een Wet Open Overheid, ter vervanging van de Wob, snel in het parlement behandeld kan worden. Die bevat een anti-misbruikbepaling. Overheden hoeven een verzoek niet te behandelen als het duidelijk niet is bedoeld voor het verkrijgen van informatie.

Meerts laat via zijn secretaresse weten dat hij zo druk is met zijn werk dat hij op zijn vroegst pas woensdag kan reageren. Het hoofdbestuur van de landelijke VVD zegt de zaak “uiterst serieus” te nemen, maar wil ze voor het doen van uitspraken eerst nog verdiepen in de zaak.