Rechter vat uitspraak voortaan samen voor publiek

Foto ANP / Roos Koole

Strafrechters bij rechtbanken en gerechtshoven zullen voortaan bij grote zaken zelf een beknopte ‘voorleesuitspraak’ schrijven, bedoeld voor het publiek. Naast het gewone, lange vonnis. Ook spreken zij af voortaan niet langer dan zes uur per dag zitting te willen houden, exclusief pauzes en het interne beraad achteraf. En geen enkele strafrechter wil voortaan per week meer dan drie dagdelen aan zittingen besteden. Ook willen de strafrechters af van de praktijk dat rechters in verschillende combinaties over dezelfde zaak oordelen. De verdachte en zijn advocaat moeten in de verschillende fasen van het proces steeds met dezelfde rechter(s) te maken hebben.

Dit blijkt uit de nieuwe ‘professionele standaard strafrecht’ die het landelijk overleg strafrechters vandaag publiceert op rechtspraak.nl. Het document is bedoeld om „de balans te herstellen tussen management en professionals” en de werklast van strafrechters zo in te perken dat er „onder alle omstandigheden kwaliteit geboden kan worden”. Met de beperking van de zittingsduur mikken de rechters op meer lees- en studietijd en dus op een grondiger voorbereiding en afhandeling. De ‘voorleesuitspraak’ moet de communicatie verbeteren.

Het stuk komt van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrechters en is geschreven tegen de achtergrond van oplopende spanningen tussen rechters, de Raad voor de Rechtspraak en het kabinet. Daarbij gaat het over budget, toenemende werkdruk, afnemend vertrouwen in het bestuur en groeiende ergernis over centralisering.

LOVS-voorzitter Geert Lycklama à Nijeholt, sectievoorzitter publiek recht van de rechtbank Noord-Holland, zegt dat het overleg van de Raad voor de Rechtspraak met de presidenten van de gerechten heeft ingestemd met de nieuwe standaard en zich ook realiseert dat invoering geld gaat kosten. Volgens hem zijn rechters in de andere rechtsgebieden bezig ook landelijke standaarden te schrijven.

    • Folkert Jensma