Kamp handhaaft subsidie op bijstook

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) zal een motie van GroenLinks en PvdA over het stoppen van subsidiëring voor de bijstook van biomassa in kolencentrales niet uitvoeren. De motie werd begin deze maand aangenomen om het kabinet onder druk te zetten met een plan te komen voor het sluiten van alle kolencentrales in Nederland.

Kamp heeft dat plan, waarin sluitingsscenario’s en de consequenties ervan worden opgenomen, toegezegd. Maar hij heeft er tot het najaar voor nodig om alle scenario’s in beeld te brengen. Dat is te laat voor de eerste ronde van subsidieverstrekking voor biomassa dit jaar, zo schrijft Kamp in een vrijdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om circa 3,5 miljard euro subsidie voor hernieuwbare energie, waar eigenaren van kolencentrales op grond van het energieakkoord aanspraak op kunnen maken door de komende acht jaar hout bij te stoken.

Uitstel van het verstrekken van biomassasubsidie zou volgens Kamp betekenen dat Nederland de doelstellingen uit het energieakkoord niet haalt. Er is volgens de minister ook geen realistisch alternatief om die doelstellingen op een andere manier te halen – ook niet met grootschalige windenergieprojecten.

Kamp staat al langer onder druk van de Tweede Kamer om alle kolencentrales te sluiten. Eind vorig jaar werd, tegen de zin van Kamp al een motie aangenomen die het kabinet vraagt om met een plan te komen voor de ‘uitfasering’ van alle kolencentrales in Nederland. Volgens betrokkenen bij het kabinet heeft Kamp steun van de PvdA voor het niet uitvoeren van de biomassamotie.

In de Tweede Kamer was er de angst dat het moeilijker zou worden om kolencentrales te sluiten als die de komende jaren nog miljarden zouden investeren in bijstook. Kamp komt in zijn brief tegemoet aan die angst. Hij belooft maatregelen die moeten voorkomen dat kolencentrales moeilijker gesloten kunnen worden omdat ze hebben geïnvesteerd in bijstook.