De Monitor

De Monitor met presentator Teun van de Keuken besteedt aandacht aan de werkdruk onder basisschooldocenten en de invloed op de onderwijskwaliteit. Kleuterleerkrachten luiden onder meer de noodklok over huidige lesmethodes.