Hun kunst bevrijdt je

De gebroeders Coen kijken in hun nieuwe film Hail, Ceasar! nostalgisch terug op het Hollywood uit de jaren 50. In Landverrader wordt er ook teruggekeken , door een NSB’er.

Ruimte, dat is de sensatie tijdens de dubbeltentoonstelling van Alicja Kwade en Saskia Noor van Imhoff in De Appel. De twee kunstenaars hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken. Kwade maakt conceptuele consumptiekunst. Saskia Noor van Imhoff zet de hele ruimte naar haar hand door installaties te maken die ze construeert uit objecten die al op de bewuste plek aanwezig zijn. De twee tentoonstellingen vullen elkaar aan en geven een bijzonder gevoel van bevrijding.