Hoogste rechter Scalia begraven

None
Foto Somodevilla/Getty Images/AFP

Bij de begrafenis van Antonin Scalia, een van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof, stonden vrijdag voor het gebouw van het Supreme Court in Washington DC in totaal 180 gerechtsdienaren opgesteld. Scalia (79), die vorig weekend onverwachts in Texas overleed, was de belangrijkste conservatieve stem in het Hooggerechtshof. Hij werd in 1986 door toenmalig president Reagan aangesteld, en was de langstzittende rechter in Amerika’s hoogste rechtscollege. In 2008 gaf zijn stem de doorslag in een uitspraak waarin burgers het recht werd toegekend om vuurwapens te bezitten.