Afschaffen van patenten op medicijnen zal naar meer smaken

None

Als we zoeken wat ons stoort aan farmaceutische industrieën, dan komen we al snel terecht bij de patenten waardoor ze onze kennis monopoliseren – met ons geld –, daarmee de prijzen opdrijven en ons, als burgers, geen zeggenschap geven voor welke ziektebeelden medicijnen ontwikkeld worden (NRC Opinie & Debat, 12/2).

Hoe stom kunnen we zijn: we laten private ‘eigenaren’ van kennis beslissen wat met door hen gepatenteerde kennis al of niet gebeurt. Als we dit onder ogen zien, dan is er maar één oplossing: de patenten schaffen we af.

Vervolgens gaan we een waterscheiding aanbrengen tussen onderzoek enerzijds en fabricage van producten en diensten anderzijds. Fundamenteel en toegepast onderzoek brengen we onder in aparte instituten – universitair, semipubliek, of commercieel.

Een voordeel van dit nieuwe systeem is dat onderzoekscapaciteit maximaal benut wordt, en dat alle kennis die uit die onderzoeken voortkomt vrij beschikbaar is voor ieder individu en voor ieder bedrijf. Het zal niet verbazen dat als de stap gezet is om de patenten op medicijnen af te schaffen, dat naar meer smaakt. Ook in de sectoren van chemie, landbouw, energie enzovoorts wemelt het van onnuttige patenten die maatschappelijk meer schade toebrengen dan dat die ons dienen. Ook die schaffen we af. Jammer, bijvoorbeeld voor Monsanto, maar een zegen voor de samenleving.

Macht van de megaonderneming.

    • Joost Smiers mede-auteur van