Verantwoordingsdag krijgt geen vaste dag meer

Buiten de Kamer werd het nooit een begrip. Voortaan wordt ieder jaar een dag geprikt vóór 1 juni.

Minister Dijsselbloem van Financiën en de toenmalige president van de Rekenkamer, Saskia Stuiveling op Verantwoordingsdag 2015.
Minister Dijsselbloem van Financiën en de toenmalige president van de Rekenkamer, Saskia Stuiveling op Verantwoordingsdag 2015. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, krijgt geen vaste plek meer op de parlementaire kalender. Het moest een begrip worden zoals Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. De beslissing van het kabinet vrijdag lijkt illustratief voor de status van de dag: na vijftien jaar is Verantwoordingsdag buiten Den Haag nooit een begrip geworden.

De vaste dag werd in 2000 ingevoerd. Daarvoor werden de jaarverslagen van de ministeries op zijn vroegst in september aan de Tweede Kamer gezonden.
De dag waarop het kabinet over het afgelopen jaar financiële verantwoording aan de Tweede Kamer aflegt wordt overigens niet afgeschaft. De datum moet volgens het vrijdag bekendgemaakte wetsvoorstel bepaald worden na gezamenlijk overleg door de Kamer, de minister van Financiën en de Algemene Rekenkamer. In elk geval moet het vóór 1 juni plaatsvinden.

De Rekenkamer, die als controleur van de uitgaven en inkomsten van het Rijk een centrale rol speelt op Verantwoordingsdag, verwacht volgens een woordvoerder dat de derde woensdag in mei in de praktijk de vaste dag blijft. Alleen in de gevallen dat het niet uitkomt, geeft de wet de mogelijkheid om af te wijken.
Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) ontkende na afloop van de ministerraad dat het afschaffen van de vaste dag op termijn het einde betekent voor Verantwoordingsdag. Hij leek na afloop van de ministerraad weinig belang te hechten aan een vaste datum voor Verantwoordingsdag. “Of het daarmee zoveel sterker wordt, weet ik niet.”

Tweede Kamerlid Wouter Koolmees (D66) zou het betreuren als de vaste dag verdwijnt. “Zo’n dag dient toch enig ceremonieel te hebben. De Kamer moet niet alleen vooruitkijken, maar ook soms terugkijken.” Henk Nijboer (PvdA) hecht veel minder aan de vaste dag. “Maar ik wil zeker dat Verantwoordingsdag blijft bestaan.”

    • onze politieke redactie