Veel achterstand op school

Van de vier grote steden heeft Rotterdam de meeste achterstandsleerlingen in het basisonderwijs (eenvijfde). Dat is tweemaal zoveel als het landelijk gemiddelde, schrijft het CBS. Het aandeel leerlingen met laagopgeleide ouders daalde in de G-4 tussen 2011 en 2015 met eenderde, door het stijgende opleidingsniveau van de bevolking. Vooral Marokkanen hebben veel achterstand.