Kamp voert motie tegen biomassasubsidie niet uit

Het gaat om een bijdrage aan het bijstoken van 3,5 miljard in de komende acht jaar.

Minister Kamp komt aan op het Binnenhof voor de ministerraad.
Minister Kamp komt aan op het Binnenhof voor de ministerraad. Foto Jerry Lampen / ANP

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) zal een motie van GroenLinks en PvdA over het stoppen van subsidiëring voor bijstook van biomassa niet uitvoeren. De motie werd begin deze maand aangenomen om het kabinet onder druk te zetten om met een plan te komen waarin sluiting van alle kolencentrales in Nederland geregeld wordt.

Het gaat om ongeveer 3,5 miljard euro subsidie voor hernieuwbare energie, waar eigenaren van kolencentrales op grond van het energieakkoord aanspraak op kunnen maken door de komende acht jaar hout bij te stoken in hun centrales. Kamp heeft dat plan, waarin sluitingsscenario’s en de consequenties ervan worden opgenomen, toegezegd. Maar hij heeft er tot het najaar voor nodig om alle scenario’s in beeld te brengen. Dat is te laat voor de eerste ronde van subsidieverstrekking voor biomassa dit jaar, zo schrijft Kamp in een vrijdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

Uitstel van openstelling van die biomassasubsidie zou volgens Kamp betekenen dat Nederland de doelstellingen uit het energieakkoord niet haalt. Er is volgens de minister ook geen realistisch alternatief om die doelstellingen op een andere manier binnen te halen “Met grootschalige additionele windenergieprojecten zal het wegvallen van bij- en meestook dus niet opgevangen kunnen worden.”

Kamp staat al langer onder druk van de Tweede Kamer om alle kolencentrales te sluiten. Eind vorig jaar werd, tegen de zin van Kamp al een motie aangenomen die het kabinet vraagt om met dat plan te komen voor de ‘uitfasering’ van alle kolencentrales in Nederland. Volgens betrokkenen bij het kabinet heeft Kamp de instemming van de PvdA voor het niet uitvoeren van de biomassamotie.

In de Tweede Kamer was er de angst dat het moeilijker zou worden om kolencentrales te sluiten als die de komende jaren nog miljarden zouden investeren in bijstook. Kamp komt in zijn brief tegemoet aan die angst. Hij belooft maatregelen die moeten voorkomen dat kolencentrales moeilijker gesloten kunnen worden omdat ze hebben geïnvesteerd in bijstook.

Betrokken bedrijven zullen erop gewezen worden dat het kabinet nog moet besluiten over sluiting van alle kolencentrales en dat bedrijven zelf de afweging moeten maken of ze investeren of niet. Volgens Kamp komt hij zo tegemoet aan de zorgen die in de motie zijn verwoord en is die daarmee overbodig.
Het Tweede Kamerlid Jan Vos (PvdA), indiener van de motie, zegt in reactie dat hij tevreden is over de manier waarop Kamp met de biomassamotie omgaat. Volgens Greenpeace maakte die motie de weg vrij voor een snelle kolenexit. “We roepen de Kamer op om nu door te pakken en nog voor de zomer voor iedereen duidelijkheid te scheppen over het sluiten van alle kolencentrales op korte termijn”, aldus Willem Wiskerke, campagneleider klimaat & energie van Greenpeace.

    • Jos Verlaan