Dijkhoff waarschuwt vluchtelingen dat ze mogelijk moeten bijdragen aan opvang

In een nieuwe waarschuwingsbrief probeert staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) verwachtingen van asielzoekers die naar Nederland komen verder te temperen.

In oktober vorig jaar verstuurde hij voor het eerst zo’n brief, onder meer in het Arabisch, Somalisch en Farsi. In de update staat een nieuwe waarschuwing: asielzoekers met eigen vermogen of inkomsten moeten aan hun eigen opvang bijdragen. „Pas toen andere landen dat heel expliciet gingen aankondigen werd het ook hier een item”, zei Dijkhoff op Radio 1.

In Nederland moeten twee groepen asielzoekers voor hun eigen bijdrage betalen – die wet bestaat al sinds 2005. Zij die in Nederland werken en zij die een eigen vermogen hebben aangemeld van minimaal ongeveer 6.000 euro. Het gaat om relatief lage bedragen die worden teruggevorderd, voor onderdak en eten: in 2014 in totaal 178.000 euro. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft geen inzicht in (buitenlandse) bankgegevens. Persoonlijke bezittingen zoals horloges, trouwringen en telefoons tellen niet mee. Denemarken en Duitsland hebben daar wel plannen voor.

Dijkhoff schrijft dat de wachttijden voor de asielprocedure en gezinshereniging verder zijn opgelopen. En voor wie eenmaal een vergunning heeft: „Het duurt momenteel erg lang voordat u woonruimte krijgt.” (NRC)