brieven

Verkeerde been

De staf van het nieuwe Museum Rotterdam heeft een eigenzinnige keus gemaakt voor de thema’s die het museum laat zien. Daarmee kan de bezoeker het eens of oneens zijn. Het museum kan het niet iedereen naar de zin te maken. De bezoeker mag wel verwachten dat het museum een thema voorziet van de historische context. Een van de thema’s die het Museum Rotterdam heeft gekozen is de wederopbouw. Dat thema heet Nieuwe Stad. Het is dan historisch onzorgvuldig dat thema niet te behandelen in samenhang met het bombardement van 14 mei 1940 dat de wederopbouw noodzakelijk maakte. Van dat bombardement is veel beeldmateriaal beschikbaar, van een schilderij van Hendrik Chabot tot krantenpagina’s, foto’s en natuurlijk Duits propagandamateriaal, en Rotterdam heeft een standbeeld van Zadkine dat ernaar verwijst. In het museum laat een groot en indrukwekkend schilderij van Marius Richters zien hoe de stad erbij lag. Behalve de vermelding van het bombardement in een bijschrift moet de bezoeker maar raden dat de binnenstad op 14 mei door de Duitsers met de grond gelijk is gemaakt en dat dat bombardement de aanleiding was voor de capitulatie van Nederland een dag later. Het is de taak van een museum de bezoeker duidelijk te maken welke rol de stad in de bredere geschiedenis heeft gespeeld, zeker als die rol zo heeft ingegrepen in de geschiedenis van de stad Rotterdam en Nederland. Nu verzuimt het museum om de bezoeker op het historisch goede been te zetten.

Aboutaleb

Azijnpissers

Zelden zo'n stel azijnpissers gezien als getoond in De stelling van de week 05/02. De reden dat Aboutaleb de show steelt is dat hij als burgemeester z’n hart op de goede plaats heeft zitten. Kennelijk is er in zijn omgeving van volksvertegenwoordigers en wethouders niemand te vinden die hem kan evenaren. De geïnterviewden incluis, want die weten de pers enkel te halen door gemopper in plaats van positieve daden te tonen. De burgemeester, die in principe boven alle partijen staat, laat zich juist van z'n beste kant zien door zijn visie te uiten. Lees de quotes er maar eens goed op na, een wereldstad onwaardig. Terwijl de stad ten onder gaat aan dorps gekonkel geeft hij tenminste een duidelijke koers aan hoe zijn gemeenteraad en wethouders zich zouden moeten bewegen".

Ing Lim,

Aboutaleb (2)

Bekrompen reactie

Wat een bekrompen reacties op het gedrag van Aboutaleb. Hébben we eens een goede burgemeester - dat is in het verleden wel eens anders geweest - is het weer niet goed. Misschien is het nog niet tot sommige mensen doorgedrongen dat Rotterdam om mee te komen zich ook buiten de eigen grenzen moet profileren. Niet voor niets wordt het genoemd als aantrekkelijke stad om te bezoeken. Dat gebeurt niet vanzelf.

Ellie Rietveld,